Dr Schulte
Image default
Society / Law

Cassatieprocedure | Cassatie-advocaat.nl

Wat is cassatie?

Wat is cassatie? Een begrip dat wordt gebruikt binnen het Nederlands recht. Het hoogst rechtsprekende orgaan, in Nederland de Hoge Raad, gaat de zaak bekijken. Klinkt simpel maar is het niet. In cassatie gaan is complex en moet op gegronde feiten zijn gebaseerd. Een cassatieadvocaat kan u hier bij helpen. Wanneer kunt u in cassatie? U kunt in cassatie gaan wanneer het gerechtshof of in sommige gevallen de kantonrechter het recht niet op de juiste manier heeft toegepast. Een cassatierechter treedt dus niet in beoordeling van de feiten zelf. Veel cassatiezaken gaan over de toepassing van wettelijke begrippen.

De volgorde van stappen

U bent veroordeeld door de rechtbank of het gerechtshof en u wilt cassatie instellen. Kunt u in principe zelf doen maar het wordt aangeraden dit door een advocaat te laten doen. Dit dient u binnen twee weken na de veroordeling in te stellen. Het gerechtshof stuurt dan binnen vier maanden de stukken van uw zaak naar de Hoge Raad. Als uw dossier bij de Hoge Raad op de strafgriffie is aangekomen, krijgt u daarvan een schriftelijke mededeling: de aanzegging. De cassatieadvocaat stelt in dit geval een cassatiemiddel op. De middelen van cassatie zijn de punten waarop de verdachte denkt onrecht aan te zijn gedaan. Dit wordt beschreven in de schriftuur. Nu zitten er veel eisen aan de schriftuur. De Hoge Raad is zeer streng met de beoordeling hiervan. De schriftuur dient binnen 60 dagen te zijn ingediend nadat de verdachte de zogenaamde aanzegging heeft ontvangen. De schriftuur dient tevens door een in Nederland ingeschreven advocaat ingediend te worden en mag het alleen gaan over de klachten tegen de uitspraak van de lagere rechten. De Hoge Raad noemt het: ‘een stellige en duidelijke klacht over de schending van een bepaalde rechtsregel en/ of het verzuim van een toepasselijk vormvoorschrift  door de rechter die de bestreden uitspraak heeft bewezen’.

Voldoet uw schriftuur aan de bovenstaande eisen wordt de kans van slagen groter. Echter omdat een cassatieprocedure complex is en de Hoge Raad extreem streng in de beoordeling hiervan is het ten zeerste aan te raden verstandig om te gaan met uw laatste juridische uitweg. Een advocaat gespecialiseerd in cassaties kan u hierbij helpen. Een cassatieadvocaat heeft een goede beoordeling van de gang van zaken en weet aan welke eisen een schriftuur moet voldoen om door de Hoge Raad in behandeling te worden genomen. Een Nederlandse cassatieadvocaat is Niels van Schaik, deze meneer heeft jaren ervaring met de cassatieprocedure. Breng een bezoek aan de website om uitgebreid uitgelegd te worden wat cassatie is en of het voor u van toepassing is.

http://www.cassatie-advocaat.nl/