De wkkgz en Zorggeschil

In 2017 is er een nieuwe wet van kracht gegaan, namelijk de wkkgz. Dit staat voor wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg. Deze wet is bedoeld voor elke officiële zorginstelling. Het idee is dat de gezondheidsinstellingen verbeterd worden in kwaliteit zodat dit zo goed mogelijk gewaarborgd kan worden. Een aantal dingen worden door de wet verbeterd, namelijk: Een verbeterde aanpak van klachten van cliënten. Ook moet het voor de medewerkers van de instellingen beter, sneller en laagdrempeliger worden om klachten en incidenten intern te melden. Het doel is dan ook de cliënt een sterkere positie te geven binnen de zorg. Ook moet er een mogelijkheid komen voor meldplicht bij elke aanbieder. Heeft jouw bedrijf de wkkgz al op orde? Doe te wkkgz test hier bij zorggeschil.

Een verbeterde aanpak van klachten

Toen de wet van kracht ging werd het voor elke zorginstelling verplicht om een onafhankelijke klachtenfuctionaris aan te stellen. Deze dient voor meerdere aspecten. Wanneer een gesprek niet opgelost wordt is er altijd een mogelijkheid om een rechtszaak aan te spannen. Maar dit is een moeizaam, lang en duur proces. Met de komst van een klachtenfunctionaris wordt er een tussenweg aangeboden waarbij laagdrempelig verhaal gedaan kan worden bij een onafhankelijke geschilleninstantie. Deze instantie heeft de macht om een uitspraak te doen met verplichtingen voor beide partijen. 

Intern alarmering wanneer er een incident plaatsvind

Alle medewerkers van een zorginstelling moeten gemakkelijker dan eerst intern een incident kunnen vermelden. Op deze manier wordt het melden laagdrempeliger gemaakt en kan ervoor zorgen dat de medewerkers deze incidenten onderling bespreken. Dit zorgt voor meer continuïteit in de zorg en zorgt ervoor dat incidenten steeds minder plaatsvinden. Bent u nou ook geïnteresseerd in de wkkgz en wilt u meer te weten komen? Op de website van Zorggeschil staat een uitgebreide uitleg. U kunt naar de website gaan via de volgende website: www.zorggechil.nl