Een advocaat handelsrecht inschakelen?

Een advocaat Handelsrecht inschakelen doe je vaker dan je zou verwachten.

 

Heb je in je onderneming geen expert in het opstellen van een handelscontract of moet een factuur betwist worden? Heb je met andere woorden een advocaat handelsrecht nodig? Dan ben je bij advocatenkantoor Stappers in Turnhout aan het juiste adres. Dit advocatenkantoor heeft verschillende advocaten ter beschikking met een specialisatie in handelsrecht.

Deze advocaten kunnen je helpen bij het opstellen van een handelscontract, het betwisten van een factuur of je kan de advocaat maatregelen doen nemen tegen een dubieuze debiteur. Natuurlijk kan een dergelijke advocaat niet enkel deze taken uitvoeren, hij of zij kan echter veel meer voor u betekenen.

Een advocaat handelsrecht kan zowat alles regelen wat te maken heeft met rechtsbetrekkingen tussen handelaren.

Een voordeel van de advocaten handelsrecht die tewerkgesteld zijn bij het advocatenkantoor Stappers is dat ze mensentaal spreken. Ze spreken dezelfde taal als die van de ondernemer en gebruiken zo weinig mogelijk moeilijk jargon.

 

Heb je nu verschillende advocatenkantoren op het oog om taken uit te voeren in verband met het handelsrecht? Dan nodigt advocatenkantoor Stappers u graag uit voor een telefoongesprek met Tom Stappers zelf. Achteraf wordt dan bepaald of een afspraak al dan niet zinvol is.

Een advocaat handelsrecht van het kantoor Stappers zorgt er steeds voor dat hij het dossier volledig kent en wanneer een rechtszaak niet uit de weg te gaan is, is hij of zij tevens ook uw pleiter.

 

Vervolgens volgen vier vrij specifieke voorbeelden die illustreren in welke diverse gevallen een advocaat handelsrecht tot uw dienst kan zijn. Deze voorbeelden zijn natuurlijk niet de enige taken die dergelijke advocaten kunnen uitvoeren. Weet u niet zeker of een advocaat handelsrecht nuttig kan zijn voor uw probleem, bel het kantoor dan gerust eens op.

 

Een advocaat handelsrecht kan geraadpleegd worden omtrent:

  • Algemene-, factuur- en betalingsvoorwaarden of een handelsovereenkomst of –contract: Deze voorwaarden, overeenkomsten of contracten kunnen door een advocaat handelsrecht opgemaakt worden of gecheckt worden. Het is belangrijk dat deze voorwaarden en overeenkomsten correct zijn opgesteld voor wanneer er een handelsgeschil zou ontstaan. In dit geval houdt de rechtbank rekening met de opgestelde voorwaarden en overeenkomsten.
  • Betwiste factuur: Heeft u bijvoorbeeld een rekening ontvangen van een handelspartner die niet strookt met de gemaakt afspraken? Dan kan je contact opnemen met het kantoor Stappers. De advocaat bepaalt dan de juiste wijze van protest aangezien dit belangrijk is in het beoordelen van het geschil. Men probeert steeds tot een minnelijke schikking te komen, maar wanneer dit niet meer mogelijk is, zal de advocaat voor u pleiten in de rechtszaal.
  • Overname handelsfonds of aandelen: Dit komt vaak voor in de handelsrechtpraktijk. U kan contact opnemen met de advocaten handelsrecht van het kantoor Stappers indien u zich niet op uw gemak voelt om zonder advies een handelscontract met betrekking tot de overname te tekenen. Ook kunnen advocaten geraadpleegd worden om een contract op maat op te stellen.

 

 

  • Andere overeenkomsten: zoals bijvoorbeeldhandelshuurovereenkomsten, leningsovereenkomsten, borgstellingsovereenkomsten, brouwerijcontracten, handelsagentuurovereenkomsten, franchiseovereenkomsten, leasingovereenkomsten of concessieovereenkomsten.

 

 

Een voorbeeld dat hierboven niet behandeld is, is het geval van financiële problemen. In het advocatenkantoor Stappers zijn er advocaten handelsrecht, die gespecialiseerd zijn wat betreft handelaren die financiële problemen hebben. Ook wanneer klanten van u zich in financiële problemen bevinden en daardoor hun betalingen niet meer uitvoeren, kan er beroep gedaan worden op een advocaat handelsrecht.

 

Heeft u advies nodig wat betreft handelsrecht of zijn er bepaalde geschillen met betrekking tot handelscontracten met andere handelaren? Twijfel dan niet en doe beroep op de expertise van het advocatenkantoor Stappers.

Voor een overzicht van de prijzen en de kosten gebonden aan het advies of de bijstand van de advocaten, kan je de website van advocatenkantoor Stappers raadplegen. Ook verdere contactgegevens zijn er terug te vinden.