Dr Schulte
Image default
Society / Law

Hoe zit het met het intellectueel eigendom?

Intellectueel eigendom is een verzamelterm voor verschillende rechten die een ding gemeen hebben. Het gaat om dingen die mensen bedenken of creëren. Denk aan een zelf gemaakt schilderij, of een idee voor een nieuw marketingconcept. Een aantal voorbeelden van deze intellectuele rechten zijn het auteursrecht, merkenrecht, modelrecht, handelsnaamrecht, octrooirecht en het databankenrecht. Stel je voor, je wil graag een eigen onderneming starten en je hebt een gave naam bedankt voor je onderneming. De naam is uniek, nieuw en ongebruikt, en dat wil je graag zo houden. Je wil graag de enige zijn die deze naam in gebruik mag nemen. Hier komt het merkenrecht bij kijken. Het is namelijk niet toegestaan om zomaar een merknaam (ten dele) over te nemen. Voor welke bescherming iets in aanmerking komt, hangt af van de betreffende wet.

Conflict opgelopen?

Heb je een conflict opgelopen op het gebied van intellectueel eigendom? Dan is dat natuurlijk erg vervelend. De oorzaak is bijzaak, hoofdzaak is dat het conflict zo snel mogelijk en goed wordt opgelost. Schakel hiervoor een gespecialiseerd advocaat in. Zo is de kans het grootst dat je het maximale eruit haalt wat er in zit. Het is erg lastig om je gelijk te behalen met een advocaat die niet thuis is in dit rechtsgebied. Vandaar dat het zo belangrijk is om een advocaat in de armen te sluiten die daadwerkelijk ervaring heeft op dit gebied en alle nodige kennis in huis heeft. Het intellectueel eigendomsrecht wordt steeds belangrijker, zowel offline als online. Denk aan afbeeldingen, broncodes, computerprogramma’s, logo’s, teksten, websites en meer. Veel mensen denken nog steeds dat je zomaar alles mag overnemen wat online staat. Dit is absoluut niet het geval en hier komen dan ook regelmatig conflicten van voor. Zorg daarom dat je altijd controleert of ergens rechten op zitten voordat je het zomaar overneemt.

https://www.lawfox.nl/specialisaties/intellectueel-eigendom/