Opzegtermijn werknemer

Wanneer je als werknemer een arbeidsovereenkomst tekent, teken je ook voor een opzegtermijn. Meestal is dit opgenomen in jouw arbeidsovereenkomst, maar er kan ook een cao gelden.

Soorten arbeidsovereenkomsten

Je hebt verschillende soorten arbeidsovereenkomsten. Je hebt er één voor bepaalde tijd, onbepaalde tijd of op oproepbasis (nul-uren). Wanneer je net in dienst treedt, komt er een proefperiode om de hoek kijken. Bij een proefperiode hoeft er geen opzegtermijn in acht te worden genomen. 

Opzegging

Het Burgerlijk Wetboek zegt dat opzegging moet worden gedaan tegen het einde van de maand. Voor de werknemer is meestal een opzegtermijn van één maand van toepassing. Ook als bij een bedrijfsovername moet je opletten. De werkgever moet dan in principe personeel overnemen. Maar bij bedrijfsovernames komt meer kijken. Denk bijvoorbeeld alleen al aan intellectueel eigendom.

Tussentijds opzegbeding

Een tussentijds opzegbeding kan door jouw werkgever worden gebruikt. Werkgevers denken vaak zo makkelijker van werknemers af te komen. Ze komen er vaak pas laat achter dat ze nog steeds een vergunning nodig hebben van het UWV. Wanneer er geen tussentijds opzegbeding is opgenomen, kan de werkgever je dus niet ontslaan.

Vaststellingsovereenkomst

Wanneer jouw werkgever je een vaststellingsovereenkomst heeft laten ondertekenen, is er sprake van een overeenkomst zonder opzegtermijn. Wanneer de werkgever je wil ontslaan, heb je geen recht op een maand opzegtermijn. Spreek dus een einddatum af! Het UWV wil dat er altijd een opzegtermijn in acht wordt gehouden. Wanneer dit niet gebeurt, rekent het UWV de opzegtermijn. Er is dan sprake van een fictieve opzegtermijn en dit is een lastig parket voor jou als werknemer. Je mist dan een maand lang inkomen.

Maximale opzegtermijn?

De maximale opzegtermijn voor een werknemer bedraagt 6 maanden. Omdat een werkgever altijd een dubbele opzegtermijn tegenover de werknemer heeft, bedraagt voor hem de opzegtermijn van één jaar. Deze opzegtermijn komt vrijwel niet voor. Wanneer een werkgever een werknemer wil ontslaan, zit hij niet te wachten op een jaar opzegtermijn. Bij foutief gebruikte opzegtermijnen is het verstandig om juridisch advies in te winnen.

http://www.opzegtermijn.nl/werknemer