Advocaat stappers uit Turnhout

Een aantal jaar geleden heb ik contact opgenomen met advocaat Stappers uit Turnhout via de website https://www.advocatenkantoorstappers.be/. Om wille van brandschade, was onze familie genoodzaakt om een hele tijd ons appartement te verlaten. De oorzaak van de brand lag niet bij ons maar bij de onderburen. 

Al bij al hebben mijn gezin en ik een half jaar bij familie moeten verblijven, wat niet voor de hand liggend is. Maar het geheel heeft ook onvoorziene kosten met zich meegebracht. 

Ik heb destijds dan regelmatig contact gehad met de verzekeringsmaatschappij. Maar als puntje bij paaltje kwam, bleek dat wij helemaal niet voldoende vergoed werden. Niet alleen dat, er werd ons ook nog een deel van de schuld in de schoenen geschoven. 

Om lang verhaal kort te houden, het geheel werd te groot om zelf te kunnen overzien. Dus heb ik in der tijd contact opgenomen met dhr.. Tom Stappers van Stappers advocatenkantoor uit Turnhout. Ik werd daar heel vriendelijk onthaald door een team van specialisten. Ik kon ter aller tijden bij hen terecht via telefoon, e-mail, noem maar op. En ze waren heel transparant over hun manier van werken. Ik had zelfs de mogelijkheid om mijn dossier on-line te raadplegen. 

 

Ik ben hen zeer dankbaar voor het goede advies en bijstand. En zal indien nodig zeker altijd bij hen gaan aankloppen voor advies.

https://www.advocatenkantoorstappers.be/

Wat zijn de voordelen van merkregistratie?

Merkregistratie

Een merkregistratie is de manier om jouw merken te beschermen. Je kunt hierbij denken aan een woordmerk, vormmerk, kleurmerk en beeldmerk. Maar naast deze bescherming heeft registratie nog een voordeel. Het bouwt waarde op, want je kunt het op de activa van de balans plaatsen. Naast de hierboven genoemde merken kun je ook kiezen voor modelregistratie van producten.

Dit is niet mogelijk bij een niet-geregistreerd merk.

Merkenbureau

Een merkenbureau bepaalt de juiste klassen voor je zodat je ook echt beschermd bent zoals je dat wilt. Als bedrijven zonder merkenbureau registreren, dan blijkt heel vaak dat ze uiteindelijk de verkeerde klassen kiezen.

De registratie wordt dan geweigerd of biedt niet de gewenste bescherming. Als je een merknaam laat registreren dan verklein je dit risico aanzienlijk. Dit komt omdat merkengemachtigden dan zorg dragen voor het bepalen van de juiste classificaties.

Je kunt registreren in de Benelux, Euorpese Unie of wereldwijd. Dat laatste is een zogenoemde internationale trademark registration. Ook dergelijke deponeringen kun je laten uitvoeren door een merkenbureau of trademark office.

Wat zijn de risico’s?

Het risico wat je loopt bij registratie is dat deze wordt geweigerd of dat een andere partij bezwaar maakt. Kies je ervoor om zelf te registreren, dan is de kans op weigering of bezwaar erg groot. Het verschil is 1 procent bij een merkengemachtigde en tot wel 15 procent als je zelf indient. 

Uiteraard kun je altijd zelf registreren, maar zoals aangegeven is de kans op succes dan kleiner. Blijkt over een aantal jaren dat de klassen niet juist bepaald waren, dan heb je dus geen enkele bescherming en waarde opgebouwd.

https://www.merkenspot.nl/

Gratis juridisch advies bij letselschade na een auto-ongeluk

Heeft u onlangs een auto-ongeluk meegemaakt en heeft u als gevolg hiervan letsel en/of schade? Dan is het van groot belang dat u zo snel mogelijk uw schade gaat claimen bij de tegenpartij. Wanneer u bent aangereden door een auto is het bijna niet te voorkomen om hier zonder schade en/of letsel vanaf te komen. Ook al is het maar een schaafwond. Schade is schade en letsel is letsel. Wanneer u geestelijk of lichamelijk letsel heeft ondervonden na een incident met een auto is het belangrijk dat u zo snel mogelijk uw schade gaat claimen om allerlei onkosten vergoed te krijgen.

Aangereden door een auto, welke stappen volgen er nu?

Als het goed is heeft u samen met de andere partij een schadeformulier ingevuld. Om uw schade te kunnen verhalen op de tegenpartij is het belangrijk dat er een causaal verband is tussen uw schade en klachten en het plaatsvinden van het ongeval. Tijd speelt hierbij een belangrijke rol. Ga zo snel mogelijk langs een arts om uw klachten te melden en vraag de arts om vast te stellen of deze klachten daadwerkelijk door het ongeluk komen of dat het een andere oorzaak heeft. Met deze bevestiging kan een verzekeraar niet meer twijfelen of de klacht daadwerkelijk een gevolg is van het ongeluk of niet. Zeker wanneer u binnen een week na het ongeluk de arts heeft geraadpleegd zit u vaak wel goed.

Juridisch advies bij letselschade

In Nederland hebben slachtoffers van letselschade recht op gratis juridisch advies en juridische bijstand na een auto-ongeval. Deze juristen kunnen hun gemaakte uren claimen bij de verzekering van de tegenpartij. De kosten (uren) die gemaakt worden door de juristen zijn dus ook als gevolg van het auto ongeluk en dus verhaalbaar bij de tegenpartij. Dit scheelt aanzienlijk in de kosten.

 

https://www.juridischbureauletselschade.nl/aangereden-auto/

Cassatieprocedure | Cassatie-advocaat.nl

Wat is cassatie?

Wat is cassatie? Een begrip dat wordt gebruikt binnen het Nederlands recht. Het hoogst rechtsprekende orgaan, in Nederland de Hoge Raad, gaat de zaak bekijken. Klinkt simpel maar is het niet. In cassatie gaan is complex en moet op gegronde feiten zijn gebaseerd. Een cassatieadvocaat kan u hier bij helpen. Wanneer kunt u in cassatie? U kunt in cassatie gaan wanneer het gerechtshof of in sommige gevallen de kantonrechter het recht niet op de juiste manier heeft toegepast. Een cassatierechter treedt dus niet in beoordeling van de feiten zelf. Veel cassatiezaken gaan over de toepassing van wettelijke begrippen.

De volgorde van stappen

U bent veroordeeld door de rechtbank of het gerechtshof en u wilt cassatie instellen. Kunt u in principe zelf doen maar het wordt aangeraden dit door een advocaat te laten doen. Dit dient u binnen twee weken na de veroordeling in te stellen. Het gerechtshof stuurt dan binnen vier maanden de stukken van uw zaak naar de Hoge Raad. Als uw dossier bij de Hoge Raad op de strafgriffie is aangekomen, krijgt u daarvan een schriftelijke mededeling: de aanzegging. De cassatieadvocaat stelt in dit geval een cassatiemiddel op. De middelen van cassatie zijn de punten waarop de verdachte denkt onrecht aan te zijn gedaan. Dit wordt beschreven in de schriftuur. Nu zitten er veel eisen aan de schriftuur. De Hoge Raad is zeer streng met de beoordeling hiervan. De schriftuur dient binnen 60 dagen te zijn ingediend nadat de verdachte de zogenaamde aanzegging heeft ontvangen. De schriftuur dient tevens door een in Nederland ingeschreven advocaat ingediend te worden en mag het alleen gaan over de klachten tegen de uitspraak van de lagere rechten. De Hoge Raad noemt het: ‘een stellige en duidelijke klacht over de schending van een bepaalde rechtsregel en/ of het verzuim van een toepasselijk vormvoorschrift  door de rechter die de bestreden uitspraak heeft bewezen’.

Voldoet uw schriftuur aan de bovenstaande eisen wordt de kans van slagen groter. Echter omdat een cassatieprocedure complex is en de Hoge Raad extreem streng in de beoordeling hiervan is het ten zeerste aan te raden verstandig om te gaan met uw laatste juridische uitweg. Een advocaat gespecialiseerd in cassaties kan u hierbij helpen. Een cassatieadvocaat heeft een goede beoordeling van de gang van zaken en weet aan welke eisen een schriftuur moet voldoen om door de Hoge Raad in behandeling te worden genomen. Een Nederlandse cassatieadvocaat is Niels van Schaik, deze meneer heeft jaren ervaring met de cassatieprocedure. Breng een bezoek aan de website om uitgebreid uitgelegd te worden wat cassatie is en of het voor u van toepassing is.

http://www.cassatie-advocaat.nl/

Hoe realiseren advocaten nieuwe opdrachten?

Hoe realiseren advocaten nieuwe opdrachten?

Er komen in Nederland steeds meer advocaten bij. Meer dan 17.000 inmiddels. Maar dat betekent niet meteen dat de prijzen zakken door eerlijke concurrentie. Het tegendeel lijkt zelfs waar. Sommige advocaten rekenen nog steeds een uurtarief tussen de 300 en 700 euro. Maar dat zal niet lang meer duren is de voorspelling. Dergelijke prijsstellingen zijn nu nog de realiteit en worden daarom gerekend bij corporate clienten.

Nu is er voor particulieren en kleinere bedrijven al een veranderende tendens te zien op gebied van juridisch advies, waarbij steeds vaker volgens vaste tarieven wordt gewerkt. 

Wat is de verwachting?

Omdat steeds meer bedrijven consultants inhuren die onderzoeken waar kosten kunnen worden bespaard is het goed denkbaar dat ook de corporate markt eindelijk normalere tarieven voor advies van advocaten gaat betalen. En daarom is er bij advocatenkantoren paniek in de tent. Als je vroeger partner bij een advocatenkantoor werd wist je zeker dat je gebakken zat. Dat is dus verleden tijd.

Hoe doen andere professionals dat?

Vakmensen kunnen al jaren terecht bij Werkspotachtige bedrijven en steeds meer start-ups noemen zich de nieuwe Airbnb of Uber van hun werkgebied. Binnen de juridische wereld is het inmiddels duidelijk dat adverteren via zoekmachines onbetaalbaar wordt. Tussen de 10 en 18 euro als bureau waar je merken kunt vastleggen is vaak onhaalbaar.

Tips

Het is daarom zaak om te onderzoeken welke partijen binnen jouw markt gespecialiseerd zijn in het genereren van leads. Maar let op, veel partijen vragen dure abonnementskosten per maand en leveren daarvoor niets. Het is dan ook veel interessanter om te kiezen voor een partij die bijvoorbeeld laat betalen via Cost per Click van maximaal 1 euro.

Op die manier weet je dat je pas betaalt als ze je leads en betaalde opdrachten opleveren.

Tot slot is het advies om niet in zee te gaan met partijen die een abonnement per maand rekenen, omdat je dan ook te maken krijgt met de opzegtermijn. Deze kunnen soms erg lang zijn of pas opzegbaar na het eerste jaar. 

 

https://www.legalspot.nl/

Een advocaat strafrecht inschakelen?

Een advocaat strafrecht inschakelen? Dit kan je nodig hebben omtrent geschillen met betrekking tot het strafrecht. Maar wat is nu precies het strafrecht? Dit is het geheel van rechtsregels waarin is bepaald welke handelingen en gedragingen als strafwaardig worden geacht. Ook bevat dit de straffen die aan deze handelingen verbonden zijn en hoe strafoplegging uiteindelijk gerealiseerd kan worden.

Met andere woorden is strafrecht het sanctioneren van onaanvaardbare gedragingen. De bestraffing staat centraal. Op deze manier onderscheidt het strafrecht zich van het aansprakelijkheidsrecht, waarbij de vergoeding van de schade voorop staat. 

Binnen het strafrecht kan er een opdeling gemaakt worden. Zo onderscheid men het materiële strafrecht van het formele strafrecht. Het materiële strafrecht is het geheel van rechtsregels waardoor bepaalde handelingen strafbaar zijn en worden gesanctioneerd. Dit bepaalt onder welke voorwaarden mensen strafrechtelijk verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor hun acties.

Het formele strafrecht of strafprocesrecht bevat het geheel van procedures volgens dewelke het materiële strafrecht dient toegepast te worden. Dit onderdeel bepaalt door wie en hoe de straf wordt uitgeoefend en op welke manier het bewijs van het misdrijf wordt geleverd. Het materiële strafrecht richt zich eerder tot de burgers, door middel van verbodsbepalingen. Het formele strafrecht richt zich daarentegen tot de overheid die dient toe te zien op de toepassing van de regels.

 

Het strafrecht wordt gezien als een middel om de maatschappij onder controle te houden. Aan de hand hiervan probeert men sociaal ongewenste gedragingen te vermijden. Er bestaat natuurlijk voor elk land een iets of wat afwijkend strafrecht met de bijhorende wetboeken, maar ook een internationaal strafrecht bestaat.

In Europa is een Europees strafrecht van toepassing, dit ontstond vooral door de invloed van de Raad van Europa.

 

Stel nu dat je betrokken bent in een strafrechtszaak of je hebt gewoon wat extra informatie nodig omtrent het strafrecht. In die gevallen kan je best beroep doen op een advocaat strafrecht.

Hier bestaat bijvoorbeeld de Strafrechtadvocatenwijzer voor. Hier kan je makkelijk contact opnemen met een advocaat. Alle aangesloten advocaten worden gekenmerkt door professionaliteit, ervaring, de juiste aanpak en een uitmuntende kennis van het strafrecht.

In het geval van een strafzaak zal de advocaat strafrecht er alles aan doen om de zaak tot een goed einde te brengen. Samen met de cliënt wordt de best mogelijke verdediging nagestreefd. Zoals reeds vermeld zijn deze advocaten gespecialiseerd in het strafrecht en ze kunnen dit dus perfect interpreteren.

Niet enkel wanneer je al dan niet schuldig bent in een strafzaak kan je beroep doen op een advocaat strafrecht, ook wanneer u slachtoffer of benadeelde bent van een strafbare handeling. In dit geval assisteren de advocaten het slachtoffer bij het verhalen van de schade op de dader.

 

Heeft u advies nodig wat betreft strafrecht of zijn er bepaalde geschillen met betrekking tot dit recht? Twijfel dan niet en doe beroep op de expertise van advocaten strafrecht. Zoals reeds vermeld kan je deze advocaten vinden bij de Strafrechtadvocatenwijzer, maar online vind je ook een heleboel advocatenkantoren waar je bij terecht kan. Deze advocatenkantoren hebben meestal wel advocaten in hun rangen die gespecialiseerd zijn in het strafrecht.

Voor een overzicht van de prijzen en de kosten gebonden aan het advies of de bijstand van de advocaten, kan je de website van de advocatenkantoren raadplegen. Ook verdere contactgegevens zijn er terug te vinden.

 

 

https://www.advocatenkantoorstappers.be/strafrecht

Een advocaat handelsrecht inschakelen?

Een advocaat Handelsrecht inschakelen doe je vaker dan je zou verwachten.

 

Heb je in je onderneming geen expert in het opstellen van een handelscontract of moet een factuur betwist worden? Heb je met andere woorden een advocaat handelsrecht nodig? Dan ben je bij advocatenkantoor Stappers in Turnhout aan het juiste adres. Dit advocatenkantoor heeft verschillende advocaten ter beschikking met een specialisatie in handelsrecht.

Deze advocaten kunnen je helpen bij het opstellen van een handelscontract, het betwisten van een factuur of je kan de advocaat maatregelen doen nemen tegen een dubieuze debiteur. Natuurlijk kan een dergelijke advocaat niet enkel deze taken uitvoeren, hij of zij kan echter veel meer voor u betekenen.

Een advocaat handelsrecht kan zowat alles regelen wat te maken heeft met rechtsbetrekkingen tussen handelaren.

Een voordeel van de advocaten handelsrecht die tewerkgesteld zijn bij het advocatenkantoor Stappers is dat ze mensentaal spreken. Ze spreken dezelfde taal als die van de ondernemer en gebruiken zo weinig mogelijk moeilijk jargon.

 

Heb je nu verschillende advocatenkantoren op het oog om taken uit te voeren in verband met het handelsrecht? Dan nodigt advocatenkantoor Stappers u graag uit voor een telefoongesprek met Tom Stappers zelf. Achteraf wordt dan bepaald of een afspraak al dan niet zinvol is.

Een advocaat handelsrecht van het kantoor Stappers zorgt er steeds voor dat hij het dossier volledig kent en wanneer een rechtszaak niet uit de weg te gaan is, is hij of zij tevens ook uw pleiter.

 

Vervolgens volgen vier vrij specifieke voorbeelden die illustreren in welke diverse gevallen een advocaat handelsrecht tot uw dienst kan zijn. Deze voorbeelden zijn natuurlijk niet de enige taken die dergelijke advocaten kunnen uitvoeren. Weet u niet zeker of een advocaat handelsrecht nuttig kan zijn voor uw probleem, bel het kantoor dan gerust eens op.

 

Een advocaat handelsrecht kan geraadpleegd worden omtrent:

  • Algemene-, factuur- en betalingsvoorwaarden of een handelsovereenkomst of –contract: Deze voorwaarden, overeenkomsten of contracten kunnen door een advocaat handelsrecht opgemaakt worden of gecheckt worden. Het is belangrijk dat deze voorwaarden en overeenkomsten correct zijn opgesteld voor wanneer er een handelsgeschil zou ontstaan. In dit geval houdt de rechtbank rekening met de opgestelde voorwaarden en overeenkomsten.
  • Betwiste factuur: Heeft u bijvoorbeeld een rekening ontvangen van een handelspartner die niet strookt met de gemaakt afspraken? Dan kan je contact opnemen met het kantoor Stappers. De advocaat bepaalt dan de juiste wijze van protest aangezien dit belangrijk is in het beoordelen van het geschil. Men probeert steeds tot een minnelijke schikking te komen, maar wanneer dit niet meer mogelijk is, zal de advocaat voor u pleiten in de rechtszaal.
  • Overname handelsfonds of aandelen: Dit komt vaak voor in de handelsrechtpraktijk. U kan contact opnemen met de advocaten handelsrecht van het kantoor Stappers indien u zich niet op uw gemak voelt om zonder advies een handelscontract met betrekking tot de overname te tekenen. Ook kunnen advocaten geraadpleegd worden om een contract op maat op te stellen.

 

 

  • Andere overeenkomsten: zoals bijvoorbeeldhandelshuurovereenkomsten, leningsovereenkomsten, borgstellingsovereenkomsten, brouwerijcontracten, handelsagentuurovereenkomsten, franchiseovereenkomsten, leasingovereenkomsten of concessieovereenkomsten.

 

 

Een voorbeeld dat hierboven niet behandeld is, is het geval van financiële problemen. In het advocatenkantoor Stappers zijn er advocaten handelsrecht, die gespecialiseerd zijn wat betreft handelaren die financiële problemen hebben. Ook wanneer klanten van u zich in financiële problemen bevinden en daardoor hun betalingen niet meer uitvoeren, kan er beroep gedaan worden op een advocaat handelsrecht.

 

Heeft u advies nodig wat betreft handelsrecht of zijn er bepaalde geschillen met betrekking tot handelscontracten met andere handelaren? Twijfel dan niet en doe beroep op de expertise van het advocatenkantoor Stappers.

Voor een overzicht van de prijzen en de kosten gebonden aan het advies of de bijstand van de advocaten, kan je de website van advocatenkantoor Stappers raadplegen. Ook verdere contactgegevens zijn er terug te vinden.

 

 

Waarmee onderscheidt een internetrecht jurist zich?

Het internetrecht is een heel ander recht dan de overige rechten. Het is dan ook niet te vergelijken met bijvoorbeeld het auteursrecht, het procesrecht of het vermogensrecht. Dit komt omdat een internetrecht jurist kennis nodig heeft van een heel ander soort recht. Wat zich op het internet afspeelt, valt onder andere regels dan wat er offline gebeurt. Maar, wat offline gebeurt kan ook online plaatsvinden. Het is dus eigenlijk een beetje dubbel om te zeggen dat het zo verschillend is. Toch is dit wel een opvallend detail aan een jurist die zich heeft gespecialiseerd in het internetrecht.

Advocatuur en het internet

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Het kan daarom iedereen overkomen om een geschil op te lopen. Zeker online zijn er veel verleidingen en is het gemakkelijk om het werk van een ander over te nemen. Denk bijvoorbeeld aan een verslag voor school, een afbeelding voor op een website of de kleurcombinatie van een bepaald logo. Pas hier mee op! Je mag niet zomaar iets van een ander overnemen, dit geldt zowel offline als online. Wanneer je dit wel doet, is het heel goed mogelijk dat hier nadelige gevolgen aan vast zitten.

Hulp nodig van een jurist?

Een internetrecht jurist kan je uit de brand helpen wanneer je een conflict hebt opgelopen. Dit gespecialiseerde recht bestaat uit veel uiteenlopende richtingen. Het is dan ook een recht dat vrijwel alleen door specialisten uitgevochten kan worden. Het is zeker niet aan te raden om hier zelf mee aan de slag te gaan, aangezien dit vrijwel nooit goed afloopt. Wees daarom verstandig en schakel de hulp in van een internet recht advocaat. Hij of zij kan je het beste adviseren en helpen om je conflict op te lossen en alles tot een goed einde te brengen.

https://www.lawfox.nl/internetrecht/

Wat zijn precies de werkzaamheden van een ICT jurist?

Een ICT jurist houdt zich voornamelijk bezig met zaken rondom het internetrecht. Dit recht speelt zich voornamelijk online af, zoals de naam al weg geeft. Online gelden dezelfde regels als offline, al zal je dat waarschijnlijk niet verwachten. Alles wat in het echte leven verboden is, is ook online op het internet niet toegestaan. Men noemt dit het internetrecht, alhoewel dit eigenlijk geen echt bestaand recht is. In de volksmond wordt vaak gesproken van het internet recht, terwijl dit recht eigenlijk bestaat uit allerlei andere rechten waarbij het online gedeelte het belangrijkste is.

Waar houdt een ICT jurist zich mee bezig?

Iemand die het beroep ICT-Jurist uitoefent, is gespecialiseerd in alle rechten die online gelden. Dit zijn er behoorlijk wat. Neem bijvoorbeeld de wet bescherming persoonsgegevens, de auteurswet, de licentiewet, het intellectuele eigendomsrecht of het merkenrecht. Stel, je hebt een foto op het internet geplaatst en iemand neemt dit over zonder toestemming, en publiceert dit bijvoorbeeld in een tijdschrift of een krant, dan kan je deze persoon aanklagen. Een ICT Jurist kan je helpen bij het ondernemen van deze stappen, zodat je zeker weet dat je uiteindelijk succes boekt. Het is natuurlijk erg vervelend wanneer zich een zaak voordoet die niet gaat zoals het zou moeten. Het is erg lastig om zo’n zaak zelf op te lossen. Wat daarom vaak geadviseerd wordt in zo’n geval, is om het uit te besteden aan een gespecialiseerde ICT jurist.

Een ICT of internetrecht conflict

Heb je een conflict opgelopen op het gebied van ICT of het internetrecht? Dan is het waarschijnlijk het verstandigste om hier zo snel mogelijk een expert bij te halen. Deze kan je helpen bij het inschatten van de ernst van de zaak, en hoe je de zaak zo snel mogelijk kunt oplossen naar wens.

http://www.lawfox.nl

Led inbouwspots steken

De laatste jaren is er steeds meer Led verlichting op de markt te vinden, dit komt door de constante ontwikkeling van deze lamp. De laatste jaren is de lamp alleen maar verder ontwikkeld, waardoor deze nog zuiniger is, maar ook beter toepasbaar voor verschillende toepassingen zoals inbouwspots. Vanwege deze ontwikkeling zijn led inbouwspots de laatste jaren ook alleen maar populairder aan het worden en worden ze steeds vaker in winkels aangeboden.

De voordelen van Led inbouwspots

Een van de grootste voordelen die Led inbouwspots te bieden heeft is het feit dat deze lampen vrij klein zijn. Ze passen bijna overal in, zo ook in inbouwspots. Ondanks dat ze zo klein zijn, komt er wel een flinke puist licht van af.

Veel mensen hebben nog wel hun twijfels over led, vanwege het misverstand dat led lampen erg felle lampen zouden zijn die weinig sfeer brengen. Dit was in het begin, maar vandaag de dag is dat niet meer zo. Er zijn vele verschillende soorten Led verlichting te vinden in winkels, enkele voorbeelden zijn kaarslampen, gloeilampen en spots. Maar dat is nog niet alles, er zijn ook Led lampen te vinden die je kunt dimmen. Daar wordt veel gebruik van gemaakt bij Led inbouwspots, zodat deze niet alleen goed van pas kunnen komen als er licht nodig is, maar ook om sfeer te scheppen. Verder kun je Led inbouwspots in vele verschillende tinten kopen, waardoor het licht helemaal niet zo fel hoeft te zijn en het zelfs een gezellig licht kan zijn.

Led lampen worden dus ook steeds meer gebruikt als inbouwspots door de flinke ontwikkelingen die deze led lampen de laatste jaren hebben doorgemaakt. Je hebt bijvoorbeeld led inbouwspots die je kunt dimmen en die je niet kunt dimmen. Maar in de spots kun je ook verschillende soorten kleuren licht verwerken, waardoor de inbouwspots helemaal niet zo ongezellig hoeven te zijn als veel mensen denken.

https://www.leds-depot.be/led-armaturen/led-inbouwspots.html